آرامش در بازارهای جهانی /سرمایه گذاران در انتظار محرک های مالیآرامش در بازارهای جهانی /سرمایه گذاران در انتظار محرک های مالی

بانک دویچه، ماه ها پس از آنکه فلز گرانبها به بالاترین سطح خود رسید ، روند حرکتی طلا را نزولی پیش بینی کرد.