اتفاق عجیب در بازار ارز نیما /نرخ حواله در بازار دوم دلاراتفاق عجیب در بازار ارز نیما /نرخ حواله در بازار دوم دلار

بانک مرکزی می‌گوید در بازار نیما یک‌سوم حواله‌های ارزی عرضه‌شده فروش رفته و قیمت دلاری آن ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است.