احتیاط! بازار دلار، خبری استاحتیاط! بازار دلار، خبری است

بازار ارز و سکه خبری شده است با هر خبر نوسان جدی می شود کارشناسان پیشنهاد می کنند در بازار خبری باید احتیاط کرد و تماشاگر بود نه معامله نگر.