احساس خطر دارندگان دلار و سکهاحساس خطر دارندگان دلار و سکه

با تقویت احتمال پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بازار ارز و سکه در ایران روندی کاهشی به خود گرفت.