افزایش هزار تومانی دلار صرافی ملی /قیمت یورو کانال عوض کردافزایش هزار تومانی دلار صرافی ملی /قیمت یورو کانال عوض کرد

صرافی ملی قیمت دلار را نسبت به دیروز هزار تومان افزایش داد و آن را به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رساند.