افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت سکهافزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت سکه

قیمت سکه در معاملات روز سه شنبه به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت.