بازارها به استقبال بایدن رفتندبازارها به استقبال بایدن رفتند

در حالی که صبح امروز بازارها تصور پیروزی ترامپ را داشتند بعد از احیای بایدن در دو ایالت کلیدی چرخش مسیر دادند قیمت در دو ساعت افزایش شدیدی داشت شاخص دلار نیز در همین زمان کاهش چشمگیری ثبت کرد.