برخورد سکه به دیوار دموکرات‌ها؟ + نموداربرخورد سکه به دیوار دموکرات‌ها؟ + نمودار

اقتصادنیوز: سکه که در ابتدایامروز به سوی مقاومت ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی جهش کرده بود، در سه ساعت انتهایی روز نزدیک به یک میلیون تومان ریخت و به ابتدای مرز ۱۴ میلیون تومانی نزدیک شد.