برندگان و بازندگان واکسن کرونا در بازار‌هابرندگان و بازندگان واکسن کرونا در بازار‌ها

جابجایی‌های جدی در روند بازار‌های کالایی و مالی پس از توسعه موفقیت آمیز واکسن کرونا شکل گرفته است. بسیاری از بازار‌ها که چشم‌انداز صعود داشتند، سقوط کرده و بسیاری دیگر که از آن‌ها که بی‌رمق بودند، در این روز‌ها رشدی خیره کننده داشتند.