تب بایدن در بازار سکه سرد شد؟تب بایدن در بازار سکه سرد شد؟

اقتصاد نیوز: بازار سکه از دیروز با یک پدیده جدید روبرو بود؛ نوسان گیری. معامله گران به جای اصرار بر روند قیمت بر زیگزاگی شدن روند تمرکز داشتند.