ترس معامله‌گران از خرید و فروش دلارترس معامله‌گران از خرید و فروش دلار

​بازار ارز دچار نوسانات شدیدی شده است. با اینکه بسیاری با انتخاب بایدن انتظار کاهش مداوم بازار ارز را داشتند، اما این اتفاق تنها به شکل مقطعی افتاد.