ترک عمیق در حباب سکهترک عمیق در حباب سکه

بازار سکه در روز گذشته بالاخره وارد کانال ۱۱ میلیون تومان شد تا سیگنال دیگری از رهایی قیمت از بند حباب صادر شود.