تزریق دوز سوم واکسن کرونا به طلا و نفتتزریق دوز سوم واکسن کرونا به طلا و نفت

در اولین روز کاری بازارهای جهانی، قیمت هر اونس طلا ۰٫۵ درصد سقوط کرد و قیمت ۱٫۵ درصد افزایش یافت. دلیل این فراز و نشیب ها در بازار‌های جهانی، مانند دو هفته گذشته اخبار جدید درباره واکسن کرونا بود.