تزریق ۶۰ میلیون دلار دیگر به بازار ارز تهرانتزریق ۶۰ میلیون دلار دیگر به بازار ارز تهران

اقتصادنیوز: ۶۰ میلیون دلار عرضه و ۱.۷ میلیون دلار خریداری شد.