تکنیک آبشاری در بازار ارز؟تکنیک آبشاری در بازار ارز؟

هر چه روزها به سمت هوای سرد پیش می‌روند، نوسان در بازار ارز شدت می‌گیرد. دیروز نرخ ارز در بازار آزاد از ۲۸ هزار تومان هم گذشت، هر چند نتوانست در این کانال دوام آورد.