جهش بورس سقوط طلا؛ ترامپ خبر خوبی در راه استجهش بورس سقوط طلا؛ ترامپ خبر خوبی در راه است

ساعت ۴٫۳۰ بعداز ظهر خبری مبنی مبنی بر آزمایش موفق یک واکسن‌
برای کرونا در ترکیه منتشر شد بلافاصله اونس طلا ۷۰ دلار سقوط کرد و به کانال ۱۸۰۰ دلار برگشت.