جهش بورس سقوط طلا؛ خبر خوبی در راه استجهش بورس سقوط طلا؛ خبر خوبی در راه است

ساعت ۴٫۳۰ بعداز ظهر خبری مبنی مبنی بر آزمایش موفق یک واکسن‌
برای کرونا در ترکیه منتشر شد بلافاصله اونس طلا ۷۰ دلار سقوط کرد و به کانال ۱۸۰۰ دلار برگشت.