حذف کف قیمت نرخ ارز/ دلار ارتفاع کم می کند؟حذف کف قیمت نرخ ارز/ دلار ارتفاع کم می کند؟

اقتصاد نیوز: با حذف قیمت خرید از صرافی ملی، کف قیمتی در بازار ارز برداشته شد.