حمله رسمی به قیمت دلار؟ +نمودارحمله رسمی به قیمت دلار؟ +نمودار

در دومین روز آذرماه، افزایشی ها از بازار عقب رانده شدند و نوبت به افزایش فعالیت فروشندگان رسید.