حمله نافرجام به بازار ارز + نمودار و جدولحمله نافرجام به بازار ارز + نمودار و جدول

اقتصادنیوز: امروز ۸ آذر ۹۹ دلار در اولین روز هفته به جوسازی سفته بازان توجهی نکرد.