خرید سکه پرریسک‌تر است یا دلار؟خرید سکه پرریسک‌تر است یا دلار؟

سکه در طول هفته گذشته در دنیای وهم و خیال پیشروی بیشتری کرد تا معادلات بیش از پیش پیچیده شود.