خطر در کمین سکه بازان است؟ + جدول ونمودارخطر در کمین سکه بازان است؟ + جدول ونمودار

اقتصادنیوز: سکه بدون پشتوانه خاصی در کانال ۱۲ میلیون تومانی پیشروی کرد و بر صدر جدول بازدهی روزانه نشست. روز یک شنبه، فلز گران بهای داخلی بیش از ۳۰۰ هزار تومان گران شد و در محدوده ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قرار گرفت.