در ۴ روز کاری اخیر بانک مرکزی چند میلیون دلار در بازار ارز تهران تزریق کرده است؟ + جدولدر ۴ روز کاری اخیر بانک مرکزی چند میلیون دلار در بازار ارز تهران تزریق کرده است؟ + جدول

اقتصادنیوز: در چهار روز کاری اخیر بانک مرکزی به صورت رسمی ۳۱۰ میلیون دلار به صورت اسکناس به بازار ارز پایتخت تزریق کرده است.