دست‌انداز رشد در بازار سکه امامی + جدول ونموداردست‌انداز رشد در بازار سکه امامی + جدول ونمودار

اقتصادنیوز: اگر سکه از نقطه ۱۲ میلیون و۴۰۰ هزار تومانی عبور کند، تا محدوده ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رشد خواهد کرد. این ادعای بخشی از تحلیل گران فنی بازار است که اعتقاد دارند، سکه با رشد سنگین هفته گذشته به نقطه مقاومتی حساسی رسیده است که عبور از آن، بازار را در کانال صعودی قرار می دهد و می توان انتظار سطوح بالاتر قیمتی را داشت.