دلار اوج گرفت/ محرک های اصلی صعود اسکناس سبز کدامند؟دلار اوج گرفت/ محرک های اصلی صعود اسکناس سبز کدامند؟

ارزش دلار مقابل بیشتر ارزهای اروپایی و آسیایی افزایش یافت.