دلار صعودی شددلار صعودی شد

پس از پنج افت متوالی ارزش دلار مجددا صعودی شد.