دلار عقب نشینی کرددلار عقب نشینی کرد

تمایل معامله گران به خرید پوند و یورو باعث عقب رفتن دلار شد.