دوئل بایدن و ترامپ در بازار ارز و سکه ایراندوئل بایدن و ترامپ در بازار ارز و سکه ایران

کسانی که دلار و سکه دارند، ترجیح می دهند در فضای مجازی به گونه ای فضا را جلوه دهند که ترامپ بار دیگر رییس جمهور خواهد شد، حال آنکه ریال داران، ترجیح می دهند برد بایدن را برجسته کنند.