دورخیر قیمت طلا برای جهش؟دورخیر قیمت طلا برای جهش؟

پس از چهار هفته سقوط، قیمت طلا در هفته گذشته بیش از ۳ درصد افزایش یافت. این افزایش در حالی بود که، احساسات نزولی در بازار طلا بسیار برجسته بود. اما این هفته کارشناسان وال استریت و سرمایه‌گذاران عمومی چه برآوردی دارند؟