روز نزول قیمت سکه و دلار/سایه بازارساز بر بازارروز نزول قیمت سکه و دلار/سایه بازارساز بر بازار

در اولین روز هفته، دلار و سکه برای اولین بار پس از حدود یک هفته تنها در یک کانال قیمتی نوسان کردند. دلار عمدتاً در کانال ۲۹ هزارتومانی تغییرات خود را ثبت کرد و سکه هم در کانال ۱۴ میلیون تومانی جابه‌جا شد.