رویای برباد رفته سکه‌بازانرویای برباد رفته سکه‌بازان

سکه بازان آخرین امیدهای خود برای بقای سکه بالای مرز ۱۰ میلیون تومان را در حال از دست رفتن می بینند.