رکوردشکنی فروش صندوق‌های ETF طلارکوردشکنی فروش صندوق‌های ETF طلا

صندوق‌های ETF طلا تحت تاثیر چشم انداز ساخت واکسن کووید ۱۹ و محدود شدن تقاضا برای دارایی امن، هفته گذشته با بزرگترین فروش هفتگی روبرو شدند.