ریسک خرید سکه چقدر است؟ریسک خرید سکه چقدر است؟

شواهد و قواعد نشان از این دارد که خرید سکه در شرایط فعلی همچنان ریسک بالایی دارد.