زلزله واکسن کرونا در بازارها /رکورد شکنی طلا در سقوطزلزله واکسن کرونا در بازارها /رکورد شکنی طلا در سقوط

وضعیت امروز بازارهای جهانی کمی تعدیل یافت و بازار‌هایی که صعود کرده بود کمی ریزش داشت در مقابل بازار‌هایی که سقوط کرده بودند بخشی از ضرر‌های خود را جبران کردند.