سرنوشت دلار و سکه تا انتخابات آمریکاسرنوشت دلار و سکه تا انتخابات آمریکا

بازار ارز و سکه که تا چند روز قبل نوسان رو به بالا داشتند در هفته کاری گذشته به مرزهای قیمتی پایین تر مهاجرت کردند. شاید مهم ترین پرسش این باشد تا انتخابات آمریکا روند بازار ارز و سکه چه می شود؟