سقوط طلای زرد پیش چشم طلای سیاهسقوط طلای زرد پیش چشم طلای سیاه

در نیمروز سه شنبه بازار‌های جهانی، قیمت هر اونس طلا با ۱٫۵ درصد تغییر در کانال ۱۸۰۰ ریزش کرد، قیمت اونس نقره نیز که اغلب با طلا همسو است، ۱٫۷ درصد کاهش یافت. اما برنده بازار‌های کالایی طبق روال دو هفته، نفت خام بوده است.