سقوط طلا در چند قدمی انتخابات آمریکا/`قیمت اونس در کف یک ماههسقوط طلا در چند قدمی انتخابات آمریکا/`قیمت اونس در کف یک ماهه

در پایان کار بازار‌های جهانی در روز چهارشنبه، قیمت هر اونس طلا ۱٫۷ درصد کاهش داشت و به پایین‌ترین قیمت ۳۰ روز گذشته رسید.