سقوط ۱۰۰ دلاری طلاسقوط ۱۰۰ دلاری طلا

با اعلام تولید واکسن قیمت طلا یک سقوط آزاد ۱۰۰ دلاری را تجربه کرد . امروز قیمت قیمت هر اونس طلا بیش از پنج درصد کاهش یافت است.