سکه به قیمت واقعی نزدیک‌تر شدسکه به قیمت واقعی نزدیک‌تر شد

در طول ماه‌ها و هفته‌های گذشته، حباب سکه از ۲ میلیون تومان نیز گذشته بود. خریداران سکه بر این باور بودند که قیمت دلار، به سمت پیش‌بینی آنها پیش خواهد رفت. اما این تحلیل، حداقل تاکنون غلط از آب درآمد.