سکوت طلا در برابر تورم پیش نگرسکوت طلا در برابر تورم پیش نگر

بازار طلا امروز واکنش چندانی به گزارش شاخص قیمت تولید کننده (PPI) نشان نداد.