سکون عجیب در بازار ارز + نمودار وجدولسکون عجیب در بازار ارز + نمودار وجدول

اقتصادنیوز: امروز ۱۷ آذر ۹۹ در سومین روز هفته، اخبار زیادی به بازار ارز رسید، ولی نتوانست قیمت ها را جا به جا کند.