شکاف ۱۴۶۶ تومانی قیمت دلار در دو بازار رسمی + جدولشکاف ۱۴۶۶ تومانی قیمت دلار در دو بازار رسمی + جدول

اقتصاد نیوز: امروز در بازار متشکل قیمت حدود ۱۵۰۰ تومان کاهش یافت و در بازار نیما قیمت ۱۵۰ تومان بالا رفت در نتیجه شکاف نرخ ها در دو بازار به بیش از ۱۴۰۰ توما رسید.