طلا در انتظار آزمون واکسن فایزرطلا در انتظار آزمون واکسن فایزر

قیمت طلا در نیمروز چهارشنبه با ۰٫۰۷ درصد کاهش نوسان چندانی نداشت.