طلا سردرگم شد /صعود و نزول همزمان قیمت اونس جهانیطلا سردرگم شد /صعود و نزول همزمان قیمت اونس جهانی

اونس جهانی در نیمه روز دوشنبه به وقت تهران، با قیمت ۱۸۳۷.۲۰ دلار نرخ گذاری شد.