طلا همچنان بی رمق /صعود در بازار نفت متوقف شدطلا همچنان بی رمق /صعود در بازار نفت متوقف شد

قیمت هر اونس طلا در نیمروز سه شنبه ۰٫۱ درصد کاهش یافت. اما قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس، پس از افزایش‌های دیروز، ۰٫۳ درصد کاهش یافت.