ظهور رقیبی بسیار جذاب برای طلاظهور رقیبی بسیار جذاب برای طلا

در پایان کار بازار‌های جهانی، قیمت هر اونس طلا با ۰٫۲ درصد افزایش، تغییر چشمگیری نیافت. همانطور که بسیار گفته شده است، این عدم تحرک انتظار می‌رود تا انتخابات ادامه یابد. اما جدای از طلا، وضعیت فلزات گرانبهای دیگر‌ چگونه است؟