غلبه ارز نیمایی بر دولتی در بودجه ۱۴۰۰ + جدولغلبه ارز نیمایی بر دولتی در بودجه ۱۴۰۰ + جدول

اعتبار ۴۲۰۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۰، به کمتر از یک سوم سال ۹۹ می رسد. بر این اساس، نرخ دلار نیما نیز در بودجه سال آتی تقریبا به ۲ برابر نسخه پیشین خود خواهد رسید.