قفل بازار متشکل ارزی شکست/ انتشار عمومی نرخ‌های معاملاتی ارز از فرداقفل بازار متشکل ارزی شکست/ انتشار عمومی نرخ‌های معاملاتی ارز از فردا

مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران گفت: این بازار در نظر دارد از فردا دوشنبه ۲۶ آبان نرخ های خود را به شکل عمومی و از طریق سایت و مجاری رسمی متعلق به این بازار منتشر کند.