قیمت حیاتی در بازار ارز و سکهقیمت حیاتی در بازار ارز و سکه

اقتصاد نیوز: نرخ دلار ۲۶ هزارتومانی و درهم ۷ هزار و ۱۰۰ تومانی نقاط قیمتی حساس و حیاتی در بازار ارز و سکه هستند. پیش‌بینی می‌شود اگر این نقاط شکسته شود قیمت‌ها در بازار نزولی بماند.