قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت درهم امارات است که با رشد ۱۷۶ تومانی به ۸,۹۴۶ (هشت هزار و نهصد و چهل و شش) تومان رسید.